Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством

 

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 “Калинка” кошти з інших джерел не отримував (вересень 2020 – березень 2021)

 

ПАМ’ЯТКА батькам, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обовязковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.

5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, повязані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благогдійної допомоги та чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання внесків.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8. Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обовязковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефоном Довіри до Управління освіти Конотопської міської ради , громадських приймалень депутатів Конотопської міської ради, міського голови, виконавчого комітету

Необхідний перелік нормативних документів

 • Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;
 • закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”; від 17.08.1998 № 1295 “Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт”;
 • накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 № 840 “Про затвердження змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для субєктів державного сектору”; від 12.10.2010 № 1202 “Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 “Основні засоби” та 123 “Запаси”; від 26.06.2013 № 611 “Про затвердження плану рахунків бухгальтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування” та “Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобовязаннями бюджетних установ”;
 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398 “Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”;
 • листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 “Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків”; від 05.04.2011 № 1/9-289 “Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”; від 05.09.2013 № 1/9-608 “Щодо благодійних внесків; від 28.11.2013 № 1/9-848 “Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах”;
 • листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 “Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”; від 09.04.2012 № 1/9-272 “Щодо благодійних внесків”.

Стаття 5 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”

Банківський ендавмент. “Ендавмент” означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідентів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого евдавменту без згоди благодійника.

Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обовязковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на під ставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • безоплатне надання послуг на виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших конотрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.