Звіт директора(завідувача) Янцер О.В. за 2020-2021 навчальний рік

 

ЗВІТ

директора (завідувача) Конотопським дошкільним навчальним закладом (ясла-садка) № 14 «Калинка» Конотопської міської ради Сумської області Янцер О.В. за 2020-2021 навчальний рік

Даний звіт зроблений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005року № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління дошкільним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним закладом.

Проаналізувавши роботу, Конотопського ДНЗ №14 «Калинка» за 2020-2021 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

Конотопський дошкільний навчальний заклад №14«Калинка» загального типу діє згідно з:

– основними положеннями Конституції України,

– Законом України «Про дошкільну освіту»,

–  Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»,

– «Про охорону дитинства»,

–  Конвенцією «Про права дитини»,

– Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),

– Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2016 № 446 та іншим процесуальним законодавством та нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність закладів дошкільної освіти в Україні,

–  згідно Базового компоненту дошкільної освіти,

– Колективним договором між адміністрацією,

– профспілковим комітетом та трудовим колективом,

– Правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій,

– Статуту закладу,

– за освітньою програмою для дітей від  2 до 7 років «Дитина» та «Впевнений старт»

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Заклад освіти  Конотопський дошкільний навчальний заклад  №14«Калинка» Конотопської міської ради Сумскої області

Власністькомунальна

Контакти дошкільного навчального закладу 41600, Сумська область,  м.Конотоп, Проспект Миру, 58

Е-mail: [email protected]

Тип дошкільного навчального закладу Загального розвитку
Прізвище, імʼя, по-батькові керівника Янцер Оксана Володимирівна
Рік побудови 1964
Проектна потужність   75 місць
Мовний режим українська
Режим роботи дошкільного навчального закладу З 10, 5 годинним перебуванням

Початок роботи – 7.30 год.,

кінець роботи – 18.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

4 групи

92 вихованців

Кількість груп для дітей раннього та дошкільні групи 1 група для дітей раннього віку

3 групи дошкільного віку

Спеціальні групи Відсутні
Санаторні групи Відсутні
Додаткові освітні послуги Гурток з фізичного виховання з елементами хореографіі (за рахунок батьківських коштів)
Робота гуртків, секцій Гурток  «Дивоцвіт»     (народознавчий)

Гурток «У світі почуттів і емоцій» (емоційно-ціннісний розвиток)

Гурток «Умілі рученята»    (нетрадиційне малювання)

Гурток «Кольорові долоньки»   (образотворча діяльність)

Гурток «Паростки добра»   (за спадщиною В.О.Сухомлинського)

Гурток «Мовні перлинки»  (мнемотехніка – новітня технологія ефективного засвоєння інформації) – всі гуртки безоплатні

 

 

 

 

 

 

Пріоритетний напрямок роботи закладу освіти:  загальний .

Склад вихованців

У 2020-2021 році навчальний заклад відвідувало 94 дитини. Групи комплектуються переважно у серпні-вересні, за віковими ознаками.  Черга відсутня.

Кадрове забезпечення

В садочку працює 12 педагогічних працівників, з них вищу освіту мають 10  осіб, 1 – базову вищу, 1 – неповну вищу. Всі педагоги проходять атестацію раз в 5 років. На даний час в садочку працює вихователь-методист (0.5 ст.),  практичний психолог (0,5 ст.), інструктор з фізичного виховання (0,5ст), керівник гуртка (0,5ст), сестра медична старша та сестра з дієтичного харчування (1,25ст).    Музичний керівник у дошкільному закладі відсутній.

Колектив ДНЗ складається з 27 осіб, з них 15 обслуговуючого персоналу. 4 працівника знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.

Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 90 % (відсутній музичний керівник), їх розстановка умотивована: педагоги призначені на посади відповідно до педагогічної освіти за дипломом. При розстановці кадрів керівник враховує досвід працівників, їх психологічну сумісність, рівень емоційного комфорту, індивідуальну спрямованість.

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює директор (завідувач) Оксана Володимирівна Янцер.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти. Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ №14 «Калинка» в 2020-2021 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компоненту. Зміст дошкільної освіти в 2020-2021 навчальному  році визначався Освітніми програмами «Дитина» та «Впевнений старт» для молодшого та середнього дошкільного віку.

Організація діяльності дошкільного навчального закладу здійснювалась відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»  (лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411),  для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році.

Аналіз роботи протягом  2020-2021 навчального року у ДНЗ №14 «Калинка»

Впродовж 2020 – 2021 навчального року діяльність педагогічного колективу ДНЗ була спрямована на створення належних умов для ефективного та розвивального  навчально – виховного процесу, зокрема :

–    Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

– Продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно – патріотичного виховання;

–   Удосконалення роботи щодо формування математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій; (математична компетенція — враховуючи, що 2020/2021 оголошено Роком математики).

Стратегічні завдання, які виконувалися у 2020-2021 н.р.:

1.Виконання Закону України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Базового компоненту дошкільної освіти.

2.Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки – один із пріоритетних напрямів роботи сучасного дошкільного навчального закладу.

3.Створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини.

4.Формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

5.Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

6.Підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо.

7.Формування гармонійно-розвиненої особистості здатної орієнтуватися у сучасних реаліях.

Упродовж 2020-2021 н.р. вихователі спрямовували освітню діяльність на вирішення таких завдань:

§  розвиток пізнавальних процесів, як засобу інтелектуалізації особистісного розвитку дошкільників;

§  сприяння створенню умов для гармонійного та всебічного розвитку особистості дитини;

§  забезпечення адаптації новоприбулих дітей до умов дитячого садка;

§  сприянню формування усіх компонентів психологічної готовності дошкільників до шкільного навчання;

§  підвищення рівня психологічної грамотності батьків і педагогів;

§  забезпечення психологічного комфорту та умов для відвідування дітей з особливими освітніми потребами;

§  забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими потребами та дітей і їх сімей, батьки яких є учасниками бойових дій.

Як директор, основну увагу  приділяю   зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази, розвитку методичної та психологічної служби, покращенню харчування та медичного обслуговування в ДНЗ.

При активній допомозі  управління освіти міської ради,  значно покращилась  матеріально-технічна база дошкільного закладу у цьому навчальному  році.  Під час підготовки до нового навчального року зроблено наступне:

Придбано:

– оновлені столи для приготування їжі на харчоблоці (1200грн),

– медикаменти (1750,00грн),

– господарчі товари, фарба (33776,00грн)

– миючі засоби (22961,00грн)

– електросушарки – 3шт (3600грн),

– заміна шаф для рушничків молодшої віку  (3500грн),

– шафи для зберігання інвентарю для всіх вікових груп  (5122,00грн);

– лампочки (980грн)

– придбано вогнегасників ВП-5 (3000,00грн)

– канцтовари (2261,00грн)

Загальна сума складає: 78150,00грн

Протягом року:

– проводились заходи з дезінфекції та дератизації (653,00грн);

–  провелась атестація робочого місця кухарів;

– послуги Інтернет (1800грн)

-перезарядка вогнегасників ВП-6 4шт (480,00грн)

– перезарядка вогнегасників ВВК-2 4шт (360,00грн)

– придбання хлорантоіну 20кг (5800,00грн)

– придбання біологу 8 л (1280грн)

– поточний ремонт комп’ютерної техніки (заправка картриджів – (1000,00грн)

– вивезення сміття (4419,00грн)

Загальна сума складає: 15792,00грн

Силами працівників дошкільного закладу:

– проводиться поточний  ремонт приміщення ванних кімнат молодшої та групи раннього віку (за приписом Держпродслужби від 17.01.2021);

– придбання спецодягу для працівників дошкільного закладу (за приписом Держпродслужби від 17.01.2021);;

– проведена гаряча вода у ванні кімнати молодшої та середньої групи та у медичний кабінет (за приписом Держпродслужби від 17.01.2021);

Постійно проводиться підготовка території та приміщень до безпечного перебування дітей.

– очищення території закладу від сухоцвіту та опалого листя.

–  обрізання дерев , скошування трави,

–  посипання доріжок в період ожеледиці,

– спилювання старих та сухих дерев,

– висаджений розарій на центральних клумбах.

Є  ще багато проблем, які плануємо вирішувати  це:

– встановлення витяжного зонта на харчоблоці;

–   капітальний ремонт твердого покриття на території закладу;

– капітальний ремонт підлоги в групі раннього віку;

– заміна старих вікон на енергозберігаючі.

Маю надію в подальшому на плідну співпрацю управління освіти міської ради, працівників ДНЗ, щоб  усі проблеми  були  вирішенні.

Я  вдячна усім: начальнику управління освіти міської ради, працівникам ДНЗ, батькам за спільну роботу, покращенні матеріальної бази, проведенні ремонтних робіт. Заходи які ми зробили протягом року направленні на створення комфортних умов перебування дітей в дошкільному закладі, збереження здоров’я дітей, підготовку дітей до школи, до майбутнього життя в соціумі.  Як ми сьогодні дбаємо про майбутнє дітей, так вони подбають про нас в майбутньому.

Організація харчування

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», за № 1591 від 22.11.2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». Персональну відповідальність за організацію харчування в закладі несе сестра медична старша з дієтхарчування Безнощенко Т.В.

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей, а саме:

§  відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей

§  прийому продовольчої продукції гарантованої якості

§  збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів

§  дотриманню технології приготування їжі

§  складанню перспективного меню

§  організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Відповідно до рішення виконачого комітета Конотопської міської ради від 25.03.2021 року №83 з 01.04.2021 року збільшилась вартість харчування у дошкільному навчальному закладі у розмірі:

– 36 грн. 00 коп. для дітей віком від 3 років;

– 32 грн. 00 коп. для дітей віком до 3 років.

Батьківська плата за одне відвідування дошкільного навчального закладу становить у розмірі 70 відсотків, що складає при 10,5 годинному режимі роботи:

– 25 грн. 20 коп. для дітей віком від 3 років;

– 22 грн. 40 коп. для дітей віком до 3 років.

Збільшені об’єми страв, норми харчування дітей дошкільного віку.

Ведеться постійний контроль за виконанням відповідних норм. Щомісяця аналізується стан харчування дітей в ДНЗ.

Для правильної організації харчування на основі примірного двотижневого сезонного меню складається щоденне меню з вживанням  овочів, фруктів та соків та відповідно картотеки страв. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне: до 01.04.2021 – 4-ри разове харчування; з 01.04.2021 3-х разове харчування (в літній період 2 сніданок о 10.00 год. – сік чи фрукти)

Відповідно до поданих документів:

– 100 % звільнені від батьківської плати в ДНЗ діти, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО (10 дітей),

–  малозабезпеченим сім’ям  ( 7 дітей);

– діти-інваліди (1 дитина)

– діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС (2 дітей)

Зменшено розмір плати на 50 % за харчування дітей багатодітних сімей – це 3 дітей.

Щодня відбираються  проби, зберігаються 24 години  при температурі від +4 до +8 в окремому холодильнику. Дотримується товарне сусідство.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється  директором(завідувачем), сестрою медичною старшою, працівниками Держпродслужби та працівниками управління освіти міської ради.

Постачання продуктів харчування здійснює:

– крупи – ФОП Тарасенко В.С.

– фрукти – ФОП Петренко Н.Є.

– овочі – ФОП Яременко В.Д.

– молочні продукти – «Сумська продуктова компанія»

– м’ясо – «Сумська продовольча  компанія»

-хлібобулочні вироби – Приватне підприємство» Хлібзавод Дубовязівський».

Всі продукти, що надходять відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість.

Періодичний контроль за постачальниками та якістю продуктів проводять працівники Держпродспоживслужби, представники управління освіти та адміністрація дошкільного закладу.

У закладі  наявні накази про організацію харчування, бракераж, безпеку, про дотримання норм харчування. У всіх працівників ДНЗ проходять медичні огляди 2 рази на рік, про що ставиться відмітка в  санітарних книжках, відмітки про допуск до роботи.

Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

За результатами перевірок Держпродспоживслужби  грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено (протоколи від 17.01.2021).

Педагоги  постійно формують  у дітей трудові та  культурно-гігієнічні навички, вивчають правила поведінки за столом, вчать користуватись столовими приборами (виделки, ножі в старших групах).

У навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу по групах представлено у таблиці:

Моніторинг відвідування дітьми Конотопського ДНЗ №14 «Калинка»  за 2020 – 2021 навчальний рік (вересень 2020 – травень 2021)

Група Відвідування

               (%)

Захворюваність

               (%)

Група раннього віку         52%           4,9%
ІІ молодша група         55%             3,8%
Середня група           68%              2,7%
Старша група            67%                2,9%
всього          61%

3,6%

 

 

 

На початок року всі діти проходять медичний огляд. Кожного кварталу проводиться аналіз стану захворюваності, відповідно до довідок  в основному це ГРВІ. Частота захворювання впливає на відвідування дітей в ДНЗ. Протягом цього року було досить часті захворювання ( група раннього віку), що значно відобразилось на відвідуванні дітей.

 На виконання Постанов Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» Указу Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-coV-2», протоколів засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16.03.2020 року, відповідно до листів Міністерства освіти і науки України, дошкільний заклад працював в умовах карантину, під час якого дотримувались заборони проведення масових заходів, проводили інформування батьків та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, проводили у закладі профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, виконували рішення тимчасових протиепідемічних комісій, дотримувались  профілактичних заходів, щодо  масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та гострих респіраторних інфекцій, педагогічними працівниками проводилась освітня, організаційно-методична та просвітницько-роз’яснювальна робота.

Розвивальне та освітнє середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення, куточки:

·  ізолятор;

·  педагогічний кабінет;

·  куточоки книги в кожній віковій групі,

·  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

·  ігрові та розвивальні осередки в кожній групі.

Парціальними  програмами:

«Радість  творчості», програма художньо-естетичного розвитку,  дітей раннього та дошкільного віку;

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі;

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років;

Для роботи  з дітьми стала необхідність створення відповідної матеріальної та навчальної бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання тощо).

Протягом навчального року систематично проводились різноманітні форми  роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану.

Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів відповідно до річного плану, педагогічні ради, виробничі наради, оперативні наради.

Заклад дошкільної освіти в цілому забезпечений нормативно-правовою базою, зокрема актами законодавства про освіту, про працю, про охорону дитинства тощо.

Також, згідно плану, педагоги  займаються самоосвітою, реєструються на вебінарах.

Вся ділова документація  працівників в закладі велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом» «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя»,  «Практичний психолог».

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

–        підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

–        високий рівень вихованості та розвитку дітей;

–        сприятливий психологічний клімат у колективі.

–       проводиться певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу закладу.

Головна мета нашого закладу є реалізація прав маленьких громадян на  здобуття дошкільної освіти, а пріоритетним напрямком є – виховати здорову, розумну,  щасливу  дитину.

Крім основної програми в своїй роботі педагоги використовують інноваційні технології Л. Шульги (вихователі Оникієнко Т.І., Маленко Я.І.) – Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання, аплікації. Суть технології –  діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання,  нетрадиційна зображувальна діяльність.

Спадщина В.Сухомлинського (вихователі Биркун Н.В., Литвиненко Т.С.). Суть технології – основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського – це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини.

В 2020-2021 н.р. проатестовано вихователів Литвиненко Т.С., Поляченко Н.Ю. – відповідають займаній посаді, встановленно «Спеціаліст першої категорії» та Верезуб В.А. – відповідає займаній посаді.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Педагоги закладу мають вільний доступ для користування методичними матеріалами, та можливість задовольняти свої потреби у професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленні.

Методична служба у своїй роботі керується наступними принципами:

– принцип гуманізації, що вимагає врахування можливостей, особливостей та  потреб виховання. Усунення всього, що негативно впливає на працездатність та здоров’я співробітників,  створення здорового соціально–психологічного мікроклімату;

–  принцип науковості, який полягає в удосконаленні методичної роботи на   основі сучасних досягнень психолого–педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;

– принцип індивідуалізації – створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного педагога;

– принцип економного використання робочого часу;

– принцип колективізму.

З метою забезпечення ефективності та якості управління педагогічним процесом, спонукання вихователів до творчої діяльності, вихователь-методист практикує в своїй роботі ефективні форми роботи, а саме: педагогічні дискусії, методичні ринги, методичні тренінги, ділові ігри, педагогічні виставки тощо.

У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив приймав участь у різноманітних обласних і міських заходах, а саме:

1. Участь у конкурсі «Новорічна сніжинка», організований управлінням освіти Конотопської міської ради та отримали звання лауреата конкурсу за оригінальність та нестандартний підхід (грудень 2020р.);

2.Литвиненко Т.С., вихователь, приймала участь у заочному практикумі до Року математики в Україні «Цікава ЛОГОматематика» та друкувалась у журналі «Розкажіть онуку» з творчою доробкою «У пошуках кольорів веселки» (грудень 2020);

3.Участь педагогічних працівників у «Педагогічному профтесті», організованому інтернет-порталі рейтингу освітніх закладів України та отримали сертифікати (І рейтингове місце): Янцер О.В., директор (завідувач), вихователі: Оникієнко Т.І., Маленко Я.І., Поляченко Н.Ю., Кручініна Т.С., Биркун Н.В., Литвиненко Т.С., Верезуб В.А., Кириленко Т.В. (лютий 2021)

4.Поляченко Н.Ю., вихователь, опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: конспект заняття з розвитку мовлення для дітей першої молодшої групи «Казкова подорож» (лютий 2021);

5. Поляченко Н.Ю., вихователь, опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: конспект заняття для дітей молодшого дошкільного віку з пріоритетом сенсорного розвитку «Друзі у цирку» (лютий 2021);

5. Поляченко Н.Ю., вихователь, опублікувала у журналі «Бібліотечка вихователя дитячого садка» конспект заняття для дітей молодшого дошкільного віку з розвитку мовлення «У казку на чарівній кульці» (лютий 2021);

6.Участь у обласному конурсі  «Світ дошкілля», номінація краща методична розробка «Організація роботи групи дошкільного віку «Вільні долоньки»» за методикою раннього розвитку дітей Марії Монтессорі та отримали II місце (травень  2021р.);

7.Участь у конкурсі «Великодній кошик», організований управлінням освіти Конотопської міської ради (квітень 2021р.) та отримали ІI місце.

8.Участь у конкурсі, організованому Конотопською міською організацією профспілки працівників освіти, підготували флешмоб «#Dancechallenge» (травень 2021).

Окремою ланкою методичної роботи стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками є батьківські збори. Впродовж навчального року були проведені групові батьківські збори, під час яких батьки систематично ознайомлювалися із завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті. Особливу увагу приділяли індивідуальним формам роботи з батьками. Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі.

Одним з напрямів інноваційної діяльності педагогів є впровадження медіа-технологій в освітній процес. Вагомих результатів досягнуто вихователями у оволодінні інформаційно-комунікативними технологіями. Використання медіатехнологій в освітньому процесі з дітьми робить процес пізнання яскравим, цікавим і таким, що надовго запам’ятовується (електронні презентації, розвиваючі завдання та ігри, мультфільми тощо).

В усіх групах облаштовані розвивальні життєві осередки, завдяки яким опановують науку життя, стають компетентними особистостями з притаманними їм індивідуальними особливостями.

Навчальний процес здійснюється протягом дня на заняттях, іграх, повсякденному житті. На базі садочка   в цьому році було проведено засідання методичної ради Вороновицької ОТГ для  вихователів в співпраці з психологічною службою садочка.

При здійсненні реалізації програмових завдань вихователі намагалися розвивати у дітей пізнавальні дії: практичні, сенсорні, за допомогою яких виділяються, усвідомлюються, узагальнюються різноманітні математичні уявлення. У дітей сформувалися вміння узагальнювати, порівнювати, знаходити загальне й відмінне, розрізняти фігури, вибудовувати ряд величин, оперувати цифрами, уточнювати знання про час, орієнтуватися в просторі, складати ціле із частин і ділити ціле на частини.

Ігрова діяльність планується і проводиться щоденно протягом дня. Більшість вихователів майстерно поєднують вплив гри на виконання освітніх завдань і одночасно зберігають  притаманні грі властивості. Рівень сформованості ігрового партнерства також відповідає віку дітей.

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми велась у відповідності до листа МОН України «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456.   Фізкультурно-оздоровчу роботу проводить інструктор з фізичної культури Кириленко Т.В. та вихователі.

Для повноцінного фізичного розвитку дітей в закладі створені всі умови, але на привеликий жаль, відсутня спортивна зала. В усіх вікових групах в наявності спортивні куточки, в якому раціонально розміщено спортивне обладнання та  інвентар: шведські стінки, гімнастичні лави, похилі та ребристі дошки, дуги, обручі, м’ячі, гімнастичні палиці, прапорці,  канат, нестандартне спортивне обладнання та інші переносні атрибути.

Матеріально-технічна база закладу забезпечена фізкультурним обладнання та інвентарем на 78%. Весь  інвентар знаходиться в гарному стані та відповідає санітарно-гігієнічним нормам і естетичним вимогам, гарантує безпечне виконання вправ.

Фізкультурно-оздоровча робота проводиться як в групових кімнатах так і на вулиці (заняття, розваги, ігри, спортивні свята). В теплу пору року проводяться традиційно піші переходи до водойми, лісу, за межі ДНЗ. Всі  заходи, що проводяться в закладі намагаємося висвітлити на фото в соцмережі ФБ  та власному саті  https://dnz14.osvita-konotop.gov.ua/, в групах. Огляд посібників, дидактичних ігор, матеріалів,  які виготовили вихователі власноруч.

Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості.

За підсумками роботи колективу під час 2020-2021  навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

На завершення бажаю всім міцного здоров’я, гарного настрою, успіхів, благодаті. Вдячна за увагу та підтримку!

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.